, Euristika
 


VERSLO IR TURTO VERTINIMAS

VERSLO KONSULTACIJOS

 

 

S. Žukausko g. 4 - 101, Vilnius

tel., faks.: (8~5) 234 30 54;

mob. tel. 8686 50906, 8637 20010

 

Verslo vertinimas

Įmonių akcijų paketų vertinimas

Nekilnojamojo turto vertinimas

Kilnojamojo turto vertinimas

Nematerialiojo turto vertinimas

Teismo ekspertizės turto ir verslo vertinimo klausimais

Kitos verslo konsultacijos

 

Arūnas Mėčius. Žuvis dangaus fone

 

Veiklos apibūdinimas:

Šiandien UAB „EURISTIKA“ - sėkmingai veikianti įmonė, teikianti plataus spektro turto ir verslo vertinimo paslaugas, galinti pateikti klientui objektyvią ir nešališką išvadą apie turto būklę, jo tinkamumą naudoti bei tikėtiną piniginę vertę rinkoje. Ši išvada gali būti žodinė konsultacija, rašytinė nuomonė arba įprasta  rašytinė vertinimo ataskaita.

 

Turto vertinimo objektu gali būti Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios materialios, nematerialios ir finansinės vertybės:

  • nekilnojamasis turtas (žemė, pastatai, patalpos, statiniai ir įrenginiai ir kt.),
  • kilnojamasis turtas (autotransporto priemonės, mašinos, staklės, technologiniai įrenginiai ir kt.),
  • prekių ženklai,
  • įmonių akcijų paketai, taip pat daiktinės (turtinės) teisės bei verslas.

 

Turto vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, Turto vertinimo metodika, Tarptautiniais ir Europos vertinimo standartais, kitais atskirą vertinimo sritį reglamentuojančiais teisės aktais, profesinės etikos kodeksu.

UAB „EURISTIKA“ turto vertinimą atlieka visoje Lietuvos teritorijoje.

Bendrovė specializuojasi šiose vertinimo srityse:

  • įmonių turto apskaitos, kai turtas įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;
  • nepiniginio (turtinio) įnašo vertinimui steigiamos akcinės  bendrovės arba pertvarkomos valstybės įmonės į akcines bendroves;
  • įmonių akcijų paketų turto ar verslo požiūriu, kai perleidžiamos įmonės arba kai to pageidauja vertinimo užsakovas;
  • įmonių akcijų paketų keitimo santykiui pagrįsti, kai reorganizuojamos (jungiamos arba skaidomos) akcinės bendrovės;
  • Verslo planų sudarymas.

 

 


© UAB "EURISTIKA"

Įm.k. 301486857

PVM kodas LT100003673619

Antakalnio g. 84 - 22, Vilnius

Tel., faks.: (8~5) 234 30 54;

Mob. tel. 8686 50906, 8637 20010

El. paštas: Dalia@euristika.lt

info@euristika.lt

 

a/s LT224010042401872470

AB DnB NORD banko Vilniaus skyrius

Banko kodas: 40100